11-12-2019 6:29 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

De inzet van Artificial Intelligence heeft veel voordelen voor de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan snellere diagnoses, accurate behandelingen en beter ingelichte patiënten. Vaak lijkt AI nog ver weg; het wordt gezien als iets voor in de toekomst. De investering is te groot en het resultaat te onzeker. AI is echter al geruime tijd geen toekomst meer, maar de hedendaagse realiteit. Momenteel wordt de technologie al op verschillende manieren ingezet om de gezondheidszorg te verbeteren. In dit blog laten we u zes succesvolle voorbeelden van AI in de gezondheidszorg zien.

Datamanagement voor beter onderzoek en een betere behandelwijze

Om te beginnen is er het Deepmind Health Project van Google. Dit project is gericht op deep learning. Bij deep learning verklaren algoritmes hoofd-, nek- en oogscans van patiënten. Het systeem leert hoe het onregelmatigheden in de scans kan opmerken. Vervolgens adviseert het systeem de behandelend arts over potentiële behandelingen. Het systeem ondersteunt en adviseert de arts bij het vaststellen van een diagnose bij de patiënt. Dit verkleint de kans op een verkeerd gestelde diagnose. 

Virtuele assistent voor het analyseren van beeldmateriaal

IBM houdt zich bezig met het ontwikkelen van een algoritme voor radiologen en cardiologen. Met dit algoritme worden echo’s en scans grondiger en sneller geïnterpreteerd. Hierdoor kunnen specialisten meer tijd besteden aan gecompliceerde gevallen. Het algoritme geldt niet als vervanging van de arts. Het ondersteunt de arts bij het analyseren van de informatie uit de scans en het trekken van conclusies op basis van deze gegevens.

Een app die gezondheidsklachten vergelijkt met aandoeningen

Babylon Health: Online Doctor Consultations & Advice is bezig met het ontwikkelen van een app. Met deze app geven mensen via spraakherkenning aan welke gezondheidsklachten zij ervaren. Deze app vergelijkt vervolgens de klachten met aandoeningen in de database. De applicatie doet vervolgens een voorstel voor het nemen van vervolgstappen. Dit voorstel wordt gebaseerd op de medische informatie uit de database en de medische geschiedenis van de patiënt. De app stelt geen zekere diagnose, maar toont de patiënt wat de klachten zouden kunnen betekenen. Het is dan aan de patiënt om op basis van deze informatie te beslissen of hij een arts wil bezoeken of niet.

Virtuele verpleegkundige

De Molly App is een app die dienst doet als virtuele verpleegkundige. De Molly App heeft een aangename stem en een vriendelijk gezicht. De app maakt gebruik van machine learning en ondersteunt chronisch zieken tussen de doktersbezoeken in. De app monitort de gesteldheid van de patiënt en controleert of de behandeling aanslaat. De Molly App geldt voornamelijk als meetinstrument en als middel om de patiënt meer vertrouwen te geven in het dagelijks leven.

Precisiegeneeskunde

Producent van genetische medicijnen Deep Genomics heeft een platform voor precisiegeneeskunde ontwikkeld. Dit platform is in staat grote hoeveelheden medische gegevens, patronen van genetische informatie, mutaties en indicaties voor aandoeningen te identificeren. Artsen krijgen hierdoor zicht op wat zich in een cel afspeelt wanneer het DNA verandert. Dit is meestal het gevolg van een genetische variatie (dit kan zowel natuurlijk als door een behandeling plaatsvinden). Het platform draagt dus bij aan het vroegtijdig opsporen van veranderingen in het DNA en brengt in kaart hoe dit proces verloopt. 

Snel ontwikkelen van nieuwe medicijnen

De supercomputers van molecule designer Atomwise gebruiken een database met daarin moleculaire profielen. Hiermee heeft het bedrijf in korte tijd de besmettelijkheid van Ebola kunnen verkleinen. Dit resultaat is bereikt door het combineren van twee bestaande medicijnen. Het doel van Atomwise is om ontdekkingen te doen waarmee partnerbedrijven in de farmaceutische industrie op een snelle manier betere medicijnen kunnen ontwikkelen. Dit doen zij onder andere door het combineren van bestaande medicijnen en het ontwikkelen van nieuwe moleculen.

Punten van aandacht bij het toepassen van AI in de zorg

Artificial intelligence belooft veel mogelijkheden voor de toekomst. Toch is het belangrijk om rekening te houden met een aantal punten. Bij het zorgvuldig introduceren van AI in de zorg, moet rekening worden gehouden met de ethische standaarden. Ook moet de introductie geleidelijk plaatsvinden, zodat patiënten stapsgewijs gewend kunnen raken aan AI. Daarnaast kunnen bij een geleidelijke introductie eventuele problemen snel worden getackeld.

Zorgprofessionals moeten weten waar zij mee bezig zijn wanneer zij AI integreren in hun werkzaamheden. Het is daarom van belang dat zij kennis opdoen over het toepassen van AI in een medische omgeving. AI-ontwikkelende organisaties moeten op hun beurt goed communiceren over de voor- en nadelen van AI in de gezondheidszorg.

Bron: Inter Systems

source https://ehealth88.nl/blog/6-succesvolle-voorbeelden-van-artificial-intelligence-in-de-zorg/

Tags : , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 5 =

The maximum upload file size: 20 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here