02-03-2020 5:00 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Isaac Asimov, robot en sciencefictionschrijver, voorspelde in zijn roman I, Robot in 1950 dat robots en kunstmatige intelligentie in het jaar 2030 van de aarde zouden worden verbannen. In plaats daarvan zien we enorme vooruitgang in AI en dit zal waarschijnlijk binnen het komende decennium doorgaan.

De investering van het Verenigd Koninkrijk in AI heeft onlangs een recordhoogte bereikt voor 2019, van 1,02 miljard dollar voor heel 2018 tot 1,06 miljard dollar in de eerste zes maanden van 2019. Bovendien heeft de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, onlangs een oproep gedaan om een GDPR-achtige regeling voor het gebruik van AI in te voeren, die de voorspelde massale verspreiding van de technologie onder bedrijven in verschillende sectoren aangeeft.

Er zijn meerdere facetten van AI, allemaal met verschillende toepassingen en mogelijkheden, en één gebied in het bijzonder dat veel aandacht trekt is Intelligente Automatisering. Intelligente Automatisering (IA) combineert kunstmatige intelligentie, waaronder natuurlijke taalverwerking, digitaal personeelsbeheer en machinaal leren met automatisering.

Deze tak van de technologie heeft momenteel een verwachte marktgroei van 14,4 miljard dollar in het jaar 2024, tegenover 8 miljard dollar in 2019. IA die het potentieel van de fractale wetenschap benut, zal een belangrijke tak van AI zijn die bedrijven kan helpen de ongestructureerde gegevensuitdaging op te lossen. Het zal bedrijven in wezen in staat stellen om niet alleen gestructureerde gegevens te verwerken, maar ook ongestructureerde gegevens en gezien het feit dat dit type gegevens tegen het jaar 2025 80 procent van alle bedrijfsgegevens zal uitmaken, zullen meer bedrijven op zoek zijn naar het gebruik van IA met fractal science voor hun bedrijfsprocessen. AI-technologie zoals diepe automatiseringstools, waaronder Integrated Automation Platforms (IAP), zal binnenkort de go-to-business processing tools worden.

AntWorks voorspelt dat het in het komende decennium moeilijk zal zijn om een industrie te vinden die geen gebruik maakt van AI om op intelligente wijze bedrijfsprocessen te automatiseren. Met talloze use-cases voor AI in alle industrieën, zijn hier onze voorspellingen voor 2020 en daarna.
Geautomatiseerde arbeidskrachten en diensten

Bedrijven in alle sectoren hebben in de meeste gevallen te maken met een nooit aflatende vraag naar gemak van klanten. Dit wordt zeker gekenmerkt door de toename van het gebruik van chatbots in sommige sectoren. Het is duidelijk dat de consument niet tegen het idee is opgewassen. 40 procent van de consumenten maakt zich geen zorgen over de vraag of een robot of een mens hen helpt, zolang de ervaring maar positief is en hun problemen maar worden opgelost. Het automatiseren van klantenservicefuncties kan echter banen op het spel zetten of een verandering in de vaardigheden van het menselijk personeel vereisen. Bedrijven moeten bijscholingsprogramma’s integreren in hun digitale transformatiestrategieën om echt de waarde te realiseren die komt kijken bij het samenbrengen van menselijke en digitale arbeidskrachten.

AI om het toezicht te bevorderen

De veiligheid en beveiliging van het publiek staat voor de meeste regeringen in de wereld zeer hoog op de agenda. daarom zullen we in het komende decennium waarschijnlijk een toename zien in het gebruik van computervisietechnologie als een vorm van bewaking. Een belangrijke uitdaging aan de horizon voor bestuursorganen zal echter de ethische implementatie van deze technologie zijn. In 2019 bevestigde de adjunct-directeur van de CIA voor technologische ontwikkeling Dawn Meyerricks dat de organisatie 137 lopende AI-projecten heeft, waaronder een computer vision-oplossing die in staat is om objecten of personen te identificeren en te taggen in realtime video-opnamen. Deze bevindingen zouden dan aan het bewakingsteam worden gesignaleerd voor verdere analyse.

Volgens Meyerricks werkt de CIA ook aan een AI-oplossing die belangrijke toekomstige gebeurtenissen kan voorspellen door middel van trends en verschuivingen in de gegevensanalyse, zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Hoewel de laatste gevallen van gebruik van AI-technologie in positieve zin in overeenstemming zijn met de veiligheid van het publiek, is het niet uitgesloten dat deze technologie voor meer sinistere activiteiten kan worden gebruikt. Deze zorg versterkt natuurlijk de noodzaak voor organisaties om problemen rond de veiligheid en het verantwoord gebruik van een verder effectieve en veelbelovende nieuwe AI-capaciteit op het gebied van beveiliging aan te pakken.

AI en ethiek: het debat gaat verder

De ethiek met betrekking tot het gebruik van AI in verschillende bedrijfstakken zal in de loop van de jaren 2020 een hot topic zijn. AI heeft het potentieel om enkele van ’s werelds grootste uitdagingen op te lossen en de kwaliteit van ons persoonlijke en professionele leven te verbeteren. Toch is er een reëel risico dat AI in verkeerde handen valt. Van het gebruik voor politieke fixatie tot bedrijfsspionage, er zijn talloze gevaarlijke manieren waarop daders de technologie voor bijbedoelingen zouden kunnen gebruiken. Er zijn al oproepen gedaan om AI te reguleren en te standaardiseren en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Dit betekent dat de toegenomen investeringen en de wens om de AI-regelgeving in alle sectoren uit te breiden er waarschijnlijk voor zullen zorgen dat er grotere gevolgen zijn voor degenen die zich niet aan de regels houden.

Het succes van het gebruik van AI voorgoed hangt af van vertrouwen, en dat vertrouwen kan alleen worden opgebouwd in de loop van de tijd met de grootst mogelijke naleving van ethische principes en praktijken. Als we het komende decennium vooruit ploeteren, kunnen we AI en automatisering pas echt de wereld van het bedrijfsleven zien veroveren als het op een slimme manier wordt geregeld. Dit begint met het stimuleren van verdere vooruitgang en innovatie van de technologie, wat betekent dat het reguleren van toepassingen in plaats van de technologie zelf.

Overheden moeten een kader bieden om de bescherming tegen kwaadwillig gebruik van AI te waarborgen. Dit betekent dat we hopelijk een grotere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid krijgen van grote organisaties bij het leveren van elke vorm van geavanceerde AI-technologie, op een manier die zowel verantwoordelijk als ethisch verantwoord is.

AI in de gezondheidszorg exponentieel groeien

Het ontdekken en testen van drugs is een dure aangelegenheid. In feite kan elk nieuw drugsontwikkelingsprogramma ongeveer 2,6 miljard dollar kosten. Gezien de toenemende resistentie van ziekten en de opkomst van superwantsen, begint het voor veel grote farmaceutische bedrijven een race tegen de klok te worden om nieuwe medicijnen op de markt te brengen. AI kan de processen voor het testen van geneesmiddelen versnellen.

De complexiteit van de moleculaire samenstelling van geneesmiddelen betekent dat het vinden van gegevens over nieuwe combinaties voor een bepaald geneesmiddel moeilijk kan zijn, omdat de combinaties talrijk zijn. Daarom wordt er veel gewerkt aan het bestuderen van onderzoeksgegevens over genen, moleculaire structuren en andere biologische informatie. Het verwerken van deze grote hoeveelheid gegevens kan erg moeilijk en tijdrovend zijn voor een mens, daarom zijn er intelligente automatiseringsplatforms nodig om deze catalogus van gegevens veel sneller te verwerken en te analyseren met behulp van multi-tenancybots en diepe leeralgoritmen. Dit zal niet alleen de tijd die nodig is voor het op de markt brengen van geneesmiddelen versnellen, maar het zal farmaceutische bedrijven ook miljarden aan inkomsten besparen.

Een andere use case voor intelligente automatisering in de gezondheidszorg staat in de frontlinie. Momenteel wordt de helft van de tijd van artsen besteed aan elektronische medische dossiers (EHR) en papierwerk. Het gebruik van AI voor het verwerken van patiëntgegevens zal niet alleen artsen in staat stellen om meer patiënten per dag te zien, maar de gegevens die AI kan opleveren zullen ook zorgen voor een snellere en effectievere diagnose van de patiënt.

AI-technologie heeft een uitzonderlijk potentieel en zal naar verwachting de komende tien jaar in alle sectoren veelbelovende mogelijkheden bieden. De verwachte groei betekent dat organisaties zullen moeten blijven sleutelen aan hun digitale transformatiestrategieën om het effectieve gebruik van AI mogelijk te maken. Bovenal zullen AI en machinaal leren binnenkort het lot van veel bedrijven bepalen nu de markten steeds meer verzadigd raken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × twee =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here