15-12-2019 8:00 pm Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

 

Amsterdamse kennisinstellingen investeren 1 miljard in AI

De kennisinstellingen van Amsterdam hebben hun krachten gebundeld en investeren de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën, door onderzoeksprogramma’s op te zetten, topwetenschappers aan te trekken en studenten op te leiden met de allernieuwste kennis van AI . Samenwerkingen met topinstituten over de hele wereld, publieke partners en het bedrijfsleven zullen sterk worden uitgebreid. Het Europese laboratorium voor leren en intelligente systemen (ELLIS) heeft deze week aangekondigd dat de UvA is geselecteerd als ELLIS-eenheid om talent in machine learning en aanverwante AI-onderzoeksgebieden voor Europa in Europa te behouden.

Onder de noemer ‘AI technology for people’ hebben toonaangevende kennisinstellingen in Amsterdam zich ertoe verbonden om de komende tien jaar 1 miljard euro te investeren, ten minste 800 onderzoekers in dienst te nemen, 5.000 bachelor-, master- en PhD-studenten op te leiden tot 10.000 studenten volg een AI-minor en ontwikkel (of assisteer bij de ontwikkeling) van 100 spin-offs en 100 startups.

AI-technologie voor mensen

Amsterdam heeft het grootste wetenschaps- en innovatie-ecosysteem van Nederland en heeft al minstens drie decennia ervaring in onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van AI. ‘We hebben hier een brede expertise – technologische kennis en kennis over de juridische, sociale en ethische aspecten van AI. Toch beginnen ook wij het tekort aan AI-talent te voelen ‘, zegt Geert ten Dam, voorzitter van de Universiteit van Amsterdam. ‘Extra investeringen zijn hard nodig’, voegt Mirjam van Praag, president van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) toe. ‘In deze zeer competitieve wereld moeten we ons richten op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent om ervoor te zorgen dat we de ontwikkeling van geavanceerde technologie onder controle houden en tegelijkertijd onze nationale en Europese waarden behouden.’

De Amsterdamse kennisinstellingen richten zich op gerelateerde technologische gebieden: machine learning, hybride intelligentie en verklaarbare AI. De kern van het plan is de noodzaak om betere systemen te ontwikkelen die gericht zijn op mensen en garanties bieden voor verantwoorde toepassing: AI-technologie voor mensen. Anita Nijboer, bestuurslid van de VNO-NCW Metropool Amsterdam, wordt de ambassadeur van de Amsterdamse coalitie. Centraal in de aanpak van de coalitie staan ​​drie hoofdthema’s, allemaal met een grote impact op zowel het dagelijks leven van mensen als de sociaal-economische ontwikkeling in de regio: AI voor gezondheid, AI voor bedrijfsinnovatie en AI voor burgers.

Internationale samenwerking

De coalitie heeft zich aangesloten bij toonaangevende internationale initiatieven zoals ELLIS (Europees laboratorium voor leren en intelligente systemen) en CLAIRE (Confederatie van laboratoria voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie in Europa). Op dinsdag 10 december kondigde ELLIS aan dat de UvA was geselecteerd als excellentiecentrum vanwege de bewezen wetenschappelijke kwaliteit. Het ELLIS-netwerk, bestaande uit Europese steden met uitstekende instituten op het gebied van AI, zal de uitwisseling van onderzoekers en studenten vergemakkelijken. Als onderdeel van dit initiatief kan de excellentie-eenheid, gelegen op het Amsterdam Science Park, nieuwe onderzoekers en nieuwe promovendi aanstellen.

Samenwerking in Amsterdam

De regio Amsterdam combineert technische infrastructuur ( SURFsara , Amsterdam data Exchange ), institutionele infrastructuur ( CWI, eSciencecenter, UvA, VU en HvA ) en data science-netwerken ( AmsterdamDataScience,  Amsterdam Medical Data Science ). De gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en de provincie Noord-Holland investeren in ontwikkeling door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren, door op maat gemaakte ondersteuningsprogramma’s voor talent en door partijen samen te brengen om co-creatie te stimuleren.

De kennisinstituten werken al nauw samen met een groeiend aantal bedrijven in publiek-private onderzoekslaboratoria in ICAI (het nationale innovatiecentrum voor AI op het Amsterdam Science Park). In november werd het Atlas Lab gelanceerd met TomTom, en eerdere lanceringen waren onder meer: ​​het AIRlab Amsterdam (een gezamenlijk industrieel laboratorium met Ahold Delhaize), het Nationaal Politielab (een joint venture tussen de UvA, de Universiteit Utrecht en de Nationale Politie), Elsevier AI Lab (een joint venture tussen UvA, de VU en Elsevier), AIM Lab (een joint venture tussen UvA en Inception Institute of Artificial Intelligence Ltd.), Delta Lab (een samenwerking tussen UvA en Bosch) en QUVA Lab (een samenwerking tussen UvA en Qualcomm). Ook dit jaar heeft het door Gravitation gesubsidieerde programma Hybrid Intelligence (een samenwerking tussen onder andere UvA en de VU) werd gelanceerd. Op 1 januari 2020 opent de Hogeschool van Amsterdam haar Expertisecentrum voor Applied AI.

Partners in AI-technologie voor mensen

Antoni van Leeuwenhoek (waarvan het Nederlands Kanker Instituut deel uitmaakt), Amsterdam Economic Board, Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor meer informatie: Marcel Worring , hoogleraar Data Science aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees hier het interview in de NRC 12 december 2019

 

 

 

Bron https://www.amsterdameconomicboard.com/en/nieuws/amsterdam-knowledge-institutions-invest-1-billion-in-ai?cookie=1

Tags : , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vijf =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here