08-01-2020 9:33 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Een mooie kort filmpje via Twitter van onze innovatieve bedrijven op CES2020

 

 

 

Tags : , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien + twee =

The maximum upload file size: 20 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here