18-12-2019 7:18 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Journalist Marco van der Hoeven maakte een mooie rapportage over AI een jaar in beeld.  Een jaaroverzicht. 

Tags : , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − 17 =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here