04-12-2019 8:20 am Published by Nederland.ai Leave your thoughts

TensorFlow is Google’s open source-framework voor kunstmatige intelligentie (AI), ontworpen om machine learning-, deep learning- en voorspellende analytics-workloads te draaien. Dat framework krijgt nu ook een enterprise-versie, met ondersteuning voor grotere machine learning-projecten. 

TensorFlow is een framework waarmee het eenvoudiger wordt om data te verzamelen, modellen te trainen, voorspellingen te leveren en toekomstige resultaten beter af te stemmen. Begin deze maand werd de tweede versie van het algemene framework beschikbaar gemaakt en nu volgt dus ook een enterprise-variant.

Die nieuwe variant, TensorFlow Enterprise, is nodig om te voldoen aan de “hogere eisen en verwachtingen” van enterprises die hun machine learning-projecten moeten opschalen, zo vertelde Craig Wiley, director of product management voor het Google Cloud AI Platform, tijdens de O’Reilly TensorFlow World-conferentie. Dat meldt SiliconAngle.

Snel schalen met Google-diensten

De enterprise-versie van TensorFlow komt met diverse voordelen. Zo kunnen moeten enterprises voortaan met meer zekerheid kunnen schalen. Volgens Wiley kan het namelijk ontmoedigend zijn om op te schalen naar de prestatiepotentie van de cloud.

Enterprise-klanten kunnen voortaan diverse compute-opties in Google Cloud gebruiken om hun projecten op te schalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Deep Learning VM’s en Deep Learning Containers, die de Cloud Tensor Processing Units for AI workloads gebruiken.

Daarnaast kunnen de Enterprise-klanten snel toegang krijgen tot een aantal managed services van Google. Het betreft onder meer de Kubernetes Engine en het AI Platform.

Langdurige ondersteuning

De Enterprise-versie komt verder met ondersteuning op enterprise-niveau. Dat betekent dat er langdurige ondersteuning komt voor oudere versie van het framework. TensorFlow krijgt namelijk regelmatig updates, maar niet iedereen kan die updates ook direct installeren.

Bepaalde versies van TensorFlow krijgen voor Enterprise-klanten drie jaar lang security patches en bepaalde bug fixes. Die versies worden op Google Cloud ondersteund en de patches en bug fixen worden beschikbaar in de mainline code repository.

Tot slot krijgen Enterprise-klanten “engineer-to-engineer” ondersteuning van experts van Google Cloud zelf.

bron https://www.techzine.nl/nieuws/data/433654/google-lanceert-enterprise-versie-tensorflow/

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − two =

The maximum upload file size: 20 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here