11-12-2019 12:26 pm Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Amsterdam is door het European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) geselecteerd als ‘ELLIS Unit’ om talent op het gebied van machinaal leren en aanverwante AI-onderzoeksgebieden in Europa te behouden.

Het initiatief is bedoeld om Europees toptalent op het gebied van machinaal leren bijeen te brengen om het continent in staat te stellen concurrerend te zijn in moderne AI en te profiteren van de positieve economische en sociale effecten die daaruit zullen voortvloeien. De ELLIS-eenheden zullen de komende vijf jaar meer dan 200 miljoen euro aan financiering bijeenbrengen. Naast Amsterdam komen er eenheden in zeventien andere Europese steden en in Israël.

Max Welling, hoogleraar Machinaal leren aan de UvA en leider van de ELLIS Unit in Amsterdam: ‘Deze ELLIS Unit zal de leidende positie van de Universiteit van Amsterdam op het gebied van machinaal leren en kunstmatige intelligentie in Europa verder versterken. Het ELLIS-netwerk zal de uitwisseling van toponderzoekers en studenten op het gebied van AI faciliteren. Ik ben zeer verheugd dat de UvA heeft besloten deze belangrijke beweging om Europa concurrerend te maken in AI van harte te ondersteunen. In het kader van dit initiatief zal de eenheid in Amsterdam drie nieuwe senior onderzoekers en zes nieuwe promovendi benoemen.

Over ELLIS
Het Europees Laboratorium voor Leren en Intelligente Systemen is een pan-Europese inspanning die in 2018 werd opgericht om de Europese topkwaliteit van het onderzoek op het gebied van machinaal leren en aanverwante gebieden te bevorderen. Het is bedoeld om Europese onderzoekers uitstekende mogelijkheden te bieden om hun onderzoek in Europa uit te voeren en de volgende generatie jonge Europese onderzoekers op dit strategisch belangrijke gebied te koesteren.

Max Welling. Foto: Jeroen Oerlemans 

bron https://www.uva.nl/en/content/news/press-releases/2019/12/amsterdam-selected-as-hub-to-retain-ai-talent.html?1576019031361&1576066958788

Tags : , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × twee =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here