03-12-2019 2:32 pm Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Kunstmatige intelligentie (AI) zal een impact hebben op onze samenlevingen die we ons nauwelijks voorstellen. Algoritmen zouden al de beste kandidaten voor een baan kunnen identificeren, artsen kunnen helpen bij het stellen van medische diagnoses of advocaten voor de rechtbank helpen. Dit alles is niet helemaal nieuw, omdat expertsystemen al in de jaren tachtig mensen met een hoog niveau van expertise hebben bijgestaan. Wat vandaag nieuw is, is dat computers steeds meer in staat zijn om extreem complexe taken onafhankelijk van elkaar uit te voeren, maar hun ontwerpers begrijpen soms niet meer hoe, wat er is gebeurd in de “black box ” van diep leren.

Daarom hebben we duidelijk regelgeving nodig om essentiële besluitvorming over te laten aan mensen en niet aan wiskundige modellen, waarvan de adequaatheid en vooroordelen niet worden gecontroleerd. De Raad van Europa stelde snel een kader voor voor biomedische geneeskunde toen wetenschappers erin slaagden in 1996 voor het eerst een schaap te klonen: zelfs vandaag blijft het Oviedo-verdrag, dat in 1997 voor ondertekening werd geopend, het enige bindende internationale rechtsinstrument voor de bescherming van mensenrechten op biomedisch gebied die, door integratie van de beginselen die zijn ontwikkeld door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens op het gebied van biologie en geneeskunde, het klonen van mensen verbiedt.

Evenzo kan machine learning niet worden ontwikkeld zonder duidelijke grenzen te stellen waarbuiten de risico's van discriminatie, inbreuk op privacy, veiligheid of waardigheid, beperking van de vrijheid van meningsuiting of manipulatie van meningen onaanvaardbaar worden. De technische industrie en AI-ontwerpers, waarmee we al in dialoog zijn, vragen om een betere band met instellingen, maar we moeten nog verder gaan, snel.

Als onderdeel van het hervormingsproces van Elsinore van de Raad van Europa zal de secretaris-generaal het Comité van Ministers een strategische agenda voorstellen en de kwestie van AI-regelgeving tegen 2028 opnemen als een van de belangrijkste uitdagingen om een billijk evenwicht tussen de voordelen van technologische vooruitgang en de bescherming van onze fundamentele waarden.

Met deze site kunt u al ons werk over deze belangrijke kwesties volgen.

Jan Kleijssen
Directeur
Informatiemaatschappij – Actie tegen criminaliteit

@JKleijssen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie − 2 =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here