04-02-2020 6:27 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Een onderzoeksteam van IIT madras heeft een Artificial Intelligence (AI) technologie ontwikkeld die hersensignalen van spraakgestoorden kan omzetten in Taal. Naast het helpen van mensen met een spraakstoornis, kan de technologie ook worden gebruikt voor het interpreteren van de signalen van de natuur, zoals het fotosyntheseproces van planten of hun reactie op een externe stimulans.

Het team werd geleid door Dr. Vishal Nandigana, assistent-professor in de afdeling Werktuigbouwkunde, IIT Madras.

Elektrische signalen, hersensignaal of eender welk signaal, in het algemeen, zijn golfvormen die gedecodeerd worden tot zinvolle informatie met behulp van de fysische wet of wiskundige transformaties zoals Fourier Transform of Laplace transform. Deze natuurkundige wetten en wiskundige transformaties zijn op wetenschap gebaseerde talen die ontdekt zijn door gerenommeerde wetenschappers zoals Sir Isaac Newton en Jean-Baptiste Joseph Fourier.

Voortbordurend op dit onderzoek zei Dr. Vishal Nandigana, de hoofdonderzoeker: “Het resultaat is de ionenstroom, die de stroom van geladen deeltjes vertegenwoordigt. Deze elektrisch aangedreven ionische stroomsignalen worden bewerkt om te worden geïnterpreteerd als menselijke taal, wat betekent dat er sprake is van spraak. Dit zou ons vertellen wat de ionen met ons proberen te communiceren. Als het ons lukt, krijgen we elektrofysiologische gegevens van de neurologen om de hersensignalen van spraakgestoorde mensen te laten weten wat ze proberen te communiceren”.

“De andere belangrijke toepassing van dit onderzoeksgebied die we potentieel zien is, dat we de signalen van de natuur kunnen interpreteren, zoals het fotosyntheseproces van planten of hun reactie op externe krachten betekenen als we hun echte datasignaal verzamelen. Het datasignaal zal volgens ons ook in een of ander golfvormig patroon met pieken, bulten en korsten zijn. Dus de grote doorbraak zal zijn dat we kunnen interpreteren wat de planten en de natuur met ons proberen te communiceren. Dit zal helpen bij het voorspellen van moessons, aardbevingen, overstromingen, tsunami’s en andere natuurrampen met behulp van onze Kunstmatige Intelligentie en Diepleren-algoritmen. Als we de signalen van de natuur goed begrijpen, kunnen we er goed voor zorgen en dat is ons doel dat we vanuit ons laboratorium willen inbrengen,” voegde Dr. Nandigana eraan toe.

IIT Madras Onderzoekers werken aan hoe deze echte datasignalen kunnen worden gedecodeerd in menselijke taal zoals het Engels en als het echte datasignaal kan worden geïnterpreteerd als een eenvoudige menselijke taal die alle mensen kunnen begrijpen.

Hersensignalen zijn typisch elektrische signalen. Dit zijn golfvormige patronen met pieken, bulten en korsten die met behulp van Kunstmatige Intelligentie en Diep Leren-algoritmen kunnen worden omgezet in eenvoudige menselijke taal, wat betekent dat er gesproken kan worden. Dit stelde de onderzoekers in staat om directe elektrische signalen van de hersenen te lezen.

Ze hebben dit concept getest door experimentele elektrische signalen te krijgen door middel van experimenten in het laboratorium om signalen te krijgen van nanofluïdisch transport binnen nanoporiën. De nanodeeltjes werden gevuld met zoutoplossing en gemedieerd met behulp van een elektrisch veld.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier + elf =

The maximum upload file size: 20 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here