06-12-2019 8:33 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Microsoft heeft 1 miljard dollar geïnvesteerd in de op Elon Muskus gebaseerde kunstmatige intelligentieonderneming die van plan is om het menselijk brein na te bootsen met behulp van computers.

OpenAI zei dat de investering zou gaan naar haar inspanningen om kunstmatige algemene intelligentie (AGI) op te bouwen die kan concurreren en de cognitieve capaciteiten van mensen kan overtreffen. 

“De oprichting van AGI zal de belangrijkste technologische ontwikkeling in de menselijke geschiedenis zijn, met het potentieel om het traject van de mensheid vorm te geven,” aldus Sam Altman, CEO van OpenAI.

“Onze missie is ervoor te zorgen dat de AGI-technologie ten goede komt aan de hele mensheid, en we werken samen met Microsoft om de supercomputerbasis waarop we AGI zullen bouwen, op te bouwen.

De twee bedrijven zullen gezamenlijk AI-supercomputingtechnologieën bouwen, die OpenAI van plan is te commercialiseren via Microsoft en haar Azure cloud computing business. OpenAI werd opgericht in 2015 met het doel om AGI te ontwikkelen dat verschillende disciplines kan leren en beheersen, in plaats van de beperkte mogelijkheden van de meeste moderne kunstmatige intelligentiesystemen.

De startup heeft al een aantal AI-mijlpalen bereikt, met name het verslaan van ’s werelds beste menselijke spelers op het videospel Dota 2, maar hoopt dat de technologie van AGI op een dag kan helpen bij het aanpakken van de klimaatverandering en andere grote uitdagingen waar de planeet voor staat.

“Een AGI die aan een probleem werkt, zou in staat zijn om verbanden te zien tussen verschillende disciplines die geen mens kan zien”, schreef OpenAI CTO Greg Brockman in een blogpost die de investering aankondigde.

“We willen dat AGI samenwerkt met mensen om momenteel hardnekkige multidisciplinaire problemen op te lossen, waaronder wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg en gepersonaliseerd onderwijs.

OpenAI beweert ook dat de technologie van OpenAI uiteindelijk iedereen de economische vrijheid zal geven om na te streven wat ze het meest bevredigend vinden en tegelijkertijd “nieuwe kansen voor al onze levens te creëren die vandaag de dag onvoorstelbaar zijn”.

Elon Musk is medeoprichter van OpenAI in de hoop een ‘vriendelijke AI’ (OpenAI) te ontwikkelen.

Sinds hij drie jaar geleden OpenAI mede oprichtte, heeft de heer Musk zich sindsdien teruggetrokken uit de AI-startup, maar blijft hij luidkeels spreken over de risico’s die kunstmatige intelligentie voor de mensheid met zich meebrengt, omdat hij beweert dat de ontwikkeling ervan een groter risico inhoudt dan kernwapens.

In 2017 ondertekenden de CEO van SpaceX en Tesla samen met Microsoft-onderzoekers een open brief met principes die de ontwikkeling van AI die de mensheid ten goede komt, zullen waarborgen.

“We kunnen niet voorspellen wat we zouden kunnen bereiken als deze intelligentie wordt vergroot door de instrumenten die AI kan bieden, maar de uitroeiing van ziekte en armoede is niet ondoorgrondelijk”, aldus de brief.

“Vanwege het grote potentieel van AI is het belangrijk om te onderzoeken hoe we de voordelen van AI kunnen plukken en tegelijkertijd mogelijke valkuilen kunnen vermijden

Tags : , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − 8 =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here