06-12-2019 8:45 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Een makkelijk overzicht van meetup groepen in Nederland https://www.meetup.com/topics/ai/nl/ 

Vaak kunt u zich gewoon inschrijven. 

Tags : , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien − 11 =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here