""

Als een deelgebied van de informatica is Artificial Intelligence (AI) een technologie die zich richt op de ontwikkeling van computers om dingen te doen die normaal door het menselijk brein worden gedaan. Als we het woord intelligentie beschouwen, kan het in lekentaal worden gezegd dat AI een technologie is die computers intelligent maakt. Het is eigenlijk een overkoepelende term voor machines. De technologie stelt de machines in staat om intelligentie op menselijk niveau te demonstreren. De machine heeft hier het vermogen om menselijk gedrag na te bootsen en routinematige processen te automatiseren. Het concept wordt steeds populairder bij het passeren ervan. Het is in gebruik geweest voor machines die zo oud zijn als kassa's en rekenmachines.

 ""

Simpel gezegd, computers en machines in het geval van kunstmatige intelligentie worden vooral geleerd over wat er moet worden gedaan en hoe ze moeten worden gedaan. Enkele van de grootste voorbeelden van kunstmatig intelligente systemen in de wereld van vandaag zijn smart phone-apparaten, chatbots, slimme auto's en geautomatiseerde persoonlijke assistenten zoals Cortana en Siri. Met steeds meer technologische ontwikkelingen die ons worden geïntroduceerd en de opkomst van internet, is het concept van automatisering van machines, zodat ze zelf kunnen leren, in een stroomversnelling terechtgekomen. Tegenwoordig wordt dit in de volksmond Machinaal leren genoemd.

Machine learning (ML): de basis

Machine Learning (ML) is een onderdeel van kunstmatige intelligentie waarmee computers en machines zodanig kunnen worden geprogrammeerd dat ze zelf kunnen leren. Als het op Machine Learning aankomt, ligt de belangrijkste drijfveer van hetzelfde niet in het expliciet aanleren van machines wat te doen, maar de machine in staat te stellen voor zichzelf te denken en er conclusies uit te trekken. Het oordeel weergegeven door de machine is uitsluitend gebaseerd op de gegevens die in de machine zijn ingevoerd en er is geen ruimte voor fouten wanneer deze is gebaseerd op pure gegevens die via internet worden verstrekt.

 ""

Machine learning is gebaseerd op waarschijnlijkheid. In dit geval krijgen machines talloze feedbackloops die het leermechanisme binnen deze machines mogelijk maken. Wanneer een bepaald soort gegevens wordt ingevoerd in een machine die bekend staat om zijn kunstmatig intelligente mogelijkheden, kan het apparaat de gegevens classificeren volgens een reeks algoritmen. Dit wordt gedaan om taken uit te voeren en voorspellingen te doen.

In eenvoudige taal is Machine Learning (ML) een technologie waarmee een machine subjectieve en decimale handelingen kan uitvoeren die vergelijkbaar zijn met die van de menselijke hersenen. De decisions die het maakt zijn puur gebaseerd op de gegevensbron. Deze gegevensbron wordt gewoonlijk Big Data genoemd. De voorbeelden van Machine Learning in ons dagelijks leven zijn Uber en Ola, de populaire ridesharing-apps, apps die voorspellingen doen over de aandelenmarkt en de technologie die de spammappen in onze mailbox aanstuurt. Machine Learning is een technologie die ons veel geweldige producten heeft opgeleverd. Dit komt door het internet.

Machine learning en het internet der dingen

Het Internet of Things (IoT) is de onderlinge verbinding van gadgets via internet. De innovatie stelt slimme apparaten in staat om met elkaar verbonden te blijven door informatie te verzenden en te accepteren. Het IoT beperkt zich niet alleen tot slimme gadgets; het verbindt ook enkelvoudige delen van een machine, bijvoorbeeld de inktniveau-aanwijzer van een printer en de stroommotor van een vlak.

IoT is de string die AI en ML met elkaar verbindt, in die zin dat het invult als een schat aan informatie waarmee Artifical Intelligence en Machine Learning alles kunnen gebruiken om hun programma te laten werken. Door mensen gemaakte intelligentie, ML en IoT floreren in een harmonieuze relatie waarin men niet zonder de ander kan werken.

Soorten kunstmatige intelligentie

 • Narrow Artificial Intelligence: Zwakke AI, ook bekend voor narrow AI, is een AI-framework dat is gemaakt en voorbereid voor een specifieke onderneming. Smalle AI is aangepast om een eenzame taak uit te voeren en werkt binnen een beperkte omgeving. Het is geweldig in routinematige fysieke en psychologische bezigheden. Zo kan narrow AI voorbeelden en verbindingen effectiever van informatie onderscheiden dan mensen. Overtref verwachtingen, koopvoorstellen en klimaatmeters enkele voorbeelden van beperkte kunstmatige intelligentie. Inderdaad, zelfs Google 's Translation Engine is een soort van smalle AI. In de autobranche zijn zelfrijdende auto's het gevolg van de coördinatie van een paar beperkte AI's. Het kan echter niet groeien en ondernemingen buiten zijn bereik houden, bijvoorbeeld, de AI-motor die beeldbevestiging transcri deert, kan geen aanbiedingsvoorstellen uitvoeren.
 • Kunstmatige algemene intelligentie: Kunstmatige algemene intelligentie (AGI) is een AI-raamwerk met samengevatte psychologische capaciteiten die antwoorden vinden voor de nieuwe opdracht die het overneemt. Het wordt prominent genoemd als sterke AI die de aarde kan bevatten en redeneren zoals een mens dat zou doen. Anders wordt het menselijke AI genoemd, maar het is moeilijk om een menselijke dimensie door mensen gemaakte denkkracht te karakteriseren. Menselijke kennis heeft waarschijnlijk niet het vermogen om zo snel als pc's te verwerken, maar ze kunnen op unieke wijze denken, problemen plannen en aanpakken zonder in subtiliteiten te vervallen. Des te meer vitaal kunnen mensen zich ontwikkelen en overwegingen en gedachten rijzen die geen sporen of prioriteit hebben.

 ""

 • Kunstmatige superintelligentie: kunstmatige superintelligentie (ASI) is een technologie die vertelt over de positie waar pc's / machines beter zullen presteren dan mensen en machines de capaciteit hebben om menselijke acties na te bootsen. ASI verwijst naar een omstandigheid waarbij de subjectieve capaciteit van machines beter zal zijn dan die van mensen. Voordien waren er vorderingen zoals IBM's Watson-supercomputer die menselijke spelers met gevaar en hulpgadgets zoals Siri verslaat, inclusief in een discussie met individuen, maar er is nog steeds geen machine die de diepgang van informatie en intellectuele capaciteit als die van een volledig geschapen mens. ASI had twee scholen van overwegingen, aan de ene kant zagen ongelooflijke onderzoekers zoals Stephen Hawking de volledige vooruitgang van AI als een risico voor de mensheid, terwijl anderen, bijvoorbeeld, Demis Hassabis, medeoprichter en CEO van DeepMind vertrouwt dat de AI slimmer wordt. om beter te zijn zou de wereld zijn en enige hulp aan de mensheid.

Componenten van kunstmatige intelligentie

Onderzoek in AI vertelt over de verschillende delen van het menselijk en machinaal denken. Hoe dan ook, het merendeel van de huidige kaders, met name de consumentgerichte items zoals Apple's Siri, Microsoft Cortana en Google's Now, maken gebruik van elk van de drie van deze lagen.

Deze frameworks zijn uniek in de nieuwe AI-omgeving en zijn end-to-end voltooid. Ze maken gebruik van discourse-bevestiging en leeftijd bij de twee sluitingen en ze maken gebruik van basis-taalprogrammering om termen te verwijderen die een keuzemodel sturen, wat dus logisch is voor wat je hebt gevraagd en op deze manier welke taak moet worden uitgevoerd. Een reactie kan dan worden gemaakt en worden gegeven aan het discours-leeftijdskader. Het resultaat is dat elk van deze een schijnbaar eenzame affaire geeft, die is opgebouwd uit een mix van functionaliteiten.

De bijbehorende gebieden geven je een idee hoe de drie delen van kennis – waarnemen, redeneren en handelen elkaar ontmoeten in dit soort raamwerk.

 • Waarnemen: Consumentgerichte mobiele assistenten gebruiken de technologie van spraakherkenning om de woorden te herkennen die u aan het kader hebt gericht. Ze doen dit door je stem te vangen en de volgende golfvorm te gebruiken om veel woorden waar te nemen. Elk van deze frameworks maakt gebruik van zijn eigen aanpassing van stemherkenning, waarbij Apple gebruik maakt van een item dat door Nuance is bewerkt en zowel Microsoft als Google zelf rollen. Ondanks het feit dat deze assistenten de woorden kunnen vangen, zijn ze niet meteen doorgrond wat die woorden betekenen. Ze benaderen eenvoudigweg de woorden die je hebt gezegd, op dezelfde manier dat ze hen benaderen in de bij toeval dat je ze hebt gecomponeerd. Het gevolg van deze procedure is uiterst slechts een reeks woorden. Om deze te gebruiken, moeten deze frameworks redeneren over de woorden, waarin wordt uitgelegd wat ze betekenen, wat u mogelijk nodig heeft en hoe ze u in staat stellen om te krijgen wat u nodig heeft. Dit gebeurt door een klein stukje gemeenschappelijk dialect te gebruiken.
 • Reden: hoewel elk raamwerk zijn eigen interpretatie van het probleem heeft, doen ze allemaal in principe hetzelfde als dingen in dit stadium. Dit is echt lichtgewicht spraakverwerking, gedreven door basisdefinities en verbindingen, waardoor deze kaders kunnen vaststellen dat een individu een pizzabuurtje nodig heeft of, des te ondubbelzinniger, het moet uitleggen dat het individu moet weten waar ze het kan vinden. Herkennen wat te doen, is in ieder geval helemaal anders dan het beseffen hoe het moet. Deze veranderingen – van geluiden tot woorden tot gedachten tot behoeften van de klant – geven deze kaders de verwachte gegevens om nu aan die vereisten te voldoen. Hoewel het denken dat verband houdt met de afwikkeling van verschillende activiteitenplannen zeker een AI is, zullen de plannen in het algemeen de basis zijn voor gegevens over sociale aangelegenheden. In elk geval zou hun rechtlijnigheid hun taak in een KI-kader niet moeten ondergraven. Weten wat precies te doen en wanneer dat te doen, wordt regelmatig "ability" genoemd.

 ""

 • Handelen: nadat sensing en redeneren mogelijk zijn gemaakt, moeten de nawerkingen van deze kaders worden overgebracht aan klanten. Dit omvat het sorteren van de uitkomsten in een verstandige ordening van te delen gedachten, het in kaart brengen van de gedachten op een zin of twee en daarna het transformeren van die woorden in geluiden.

Hoe kan kunstmatige intelligentie worden gebruikt in bedrijven?

Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om in alle gevallen voor bedrijven te zorgen. Gesimuleerde intelligentie kan organisaties in staat stellen deals uit te breiden, een verkeerde voorstelling van zaken te geven, de ontmoeting tussen klanten te verbeteren, werkvormen te automatiseren en een voortvarend onderzoek te doen. Ondernemingen zoals sociale verzekeringen, auto's, aan geld gerelateerde administraties en coördinatie hebben veel te halen uit AI-executies. Door de mens gemaakte denkkracht kan het welzijn van gespecialiseerde coöperaties mogelijk maken met betere apparaten voor vroege diagnostiek. De zelfbesturende voertuigen zijn een onmiddellijk gevolg van verbeteringen in AI.

Aan geld gerelateerde administraties kunnen profiteren van op AI gebaseerde procesrobotisering en een verkeerde voorstelling van zaken. Logistieke organisaties kunnen AI gebruiken voor een betere voorraad en de leidinggevenden vervoeren. De detailhandel kan gedrag beschrijven met behulp van AI.

De beklimming van chatbots en virtuele assistenten zijn bovendien een nawerking van door de mens gemaakt redeneren. Amazon's Alexa, Google 's Home, Apple ' s Siri en Microsoft 's Cortana zijn over het algemeen met behulp van AI-gebaseerde berekeningen om het leven te verbeteren. Deze ontwikkelingen zullen geleidelijk merkbare banen scheppen bij het beheer van toekomstige gedragingen van kopers. Het grootste deel van uw toekomstige uitwisselingen zal worden voltooid met de hulp van een AI-gebaseerde chatbot of externe helper.

Het potentieel van kunstmatige intelligentie realiseren

 • Het implementeren van machine learning en AI zal van grote invloed zijn op de productiviteit van uw vereniging. Inzichtelijke kaders kunnen veel van uw werk automatiseren en helpen het gevaar van menselijke fouten te verminderen. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen uw kaders leren en meer scherpzinnig worden. Het zal resulteren in betere resultaten.

 ""

 • Talloze organisaties beginnen de enorme voordelen en de potentiële agressieve voorsprong die ze kunnen opbrengen door het gebruik van AI te ervaren. Er is een groeiend enthousiasme van elke industrie over het onderzoeken van de denkbare resultaten.
 • Verenigingen maken nu al gebruik van door de mens gemaakte denkkracht om te kiezen voor een down to earth-keuze. Coca-Cola ontsloeg bijvoorbeeld Cherry Sprite afhankelijk van hun AI-itemonderzoek. Trouwens, de frisdrank-pop-organisatie is van plan om zijn eigen menial-helper te laten samensmelten met zijn snoepmachines.

Kunstmatige intelligentie implementeren in uw bedrijf

Met zoveel discussie over AI is er een echte angst om te missen. Houd in gedachten dat het solitair het begin van de AI-transformatie is. Wat er nog over is van de organisaties bevindt zich in verschillende planningsstadia. Dus in het geval dat je nog geen AI-gebaseerde afspraak hebt, niet bevriezen. Het is van vitaal belang om te beginnen met het zien van denkbare apparaten voor uw bedrijf. Hier zijn een paar methodologieën:

 • Weet wat uw bedrijf nodig heeft: ken uw bedrijf en bedenk welke belangrijke kwelling kan worden opgelost met behulp van op AI gebaseerde oplossingen. Door de mens gemaakte intelligentie kan een vooruitziende blik op uw bedrijf geven. Het kan u toelaten om ondernemingen te robotiseren. Door middel van onderzoek kunt u de juiste bestemmingen voor uw bedrijf bepalen.
 • Schat de risico's in kwestie: elke nieuwe innovatie brengt gevaren met zich mee, maar de beste manier om de innovatie te behalen, is door deze te gebruiken en van uw fouten te leren. U kunt activiteiten met kleinere uitbreidingen uitvoeren en in principe elke bug beoordelen. Het zal je in staat stellen om je risicofactoren te begrijpen en je informatie te geven om later betere keuzes te maken.
 • Vind goede services: om AI-technologieën in de realiteit te integreren, hebt u AI-engineers nodig. Vanwege de zich snel ontwikkelende AI-showcase zijn ontwerpers een zeldzaam bezit. Bovendien, om de AI-applicaties voor te bereiden en te verzenden, hebben ontwerpers toegang nodig tot een veelzijdige en redelijke computationele basis die de essentiële AI-behandeling kan ondersteunen. Bovendien hebben ze ruwe informatie en voordelen voor het benoemen van informatie nodig, laten ze de goedkeuring van de opbrengst zien en vervolgens een aantal. Het bouwen van dit AI-framework is vervelend en exorbitant. De meeste organisaties kunnen in principe niet 100 interne informatie-kaarten in huis halen en het framework actualiseren om hen te helpen, maar er zijn wel administraties toegankelijk die de verbetering van de AI-applicatie beschikbaar en gematigd maken voor organisaties. U hoeft dus niet de fundering en het menselijk kapitaal samen te stellen.
 • Maak de juiste achtergrond: om te winnen in een innovatieoorlog, hebt u de ideale individuen en de juiste cultuur nodig. Het inhuren van werknemers vereist aanzienlijke investeringen. Het bouwen van een fatsoenlijke cultuur vereist serieuze energie. Je moet activa bijdragen om je kansen te vergroten. Hoewel het kostbaar is om middelen in te zetten voor nieuwe innovatie en nieuw vermogen, is het gerechtvaardigd, ondanks alle problemen. Het kan uw bedrijf veranderen.

Recente voorbeelden van kunstmatig intelligente technologieën

De machines hebben de controle niet overgenomen. Nog niet in ieder geval. Desalniettemin lekken ze hun weg in ons leven, beïnvloeden ze hoe we leven, werken en ons bezighouden. Van spraakgestookte individuele collega's zoals Siri en Alexa, tot nog meer verborgen en elementaire voordelen, zoals gedragsberekeningen, suggestieve vragen en zelfbesturende zelfrijdende voertuigen met baanbrekende vooruitstrevende capaciteiten, er zijn een paar precedenten en voorbeelden van kunstmatige intelligentie die tegenwoordig wordt gebruikt.

 • Alexa: de beklimming van Alexa om het middelpunt van de slimme woning te worden, is tot op zekere hoogte van voorbijgaande aard geweest. Op het moment dat Amazon Alexa aanvankelijk presenteerde, overweldigde het een groot deel van de wereld. Hoe dan ook, de behulpzaamheid en het griezelige vermogen om spraak van overal in de kamer te interpreteren, heeft het tot een vooruitstrevend item gemaakt dat ons in staat stelt om het web te doorzoeken op gegevens, winkelen, regelingen plannen, waarschuwingen instellen en een miljoen verschillende dingen , maar help daarnaast bij het beheersen van onze enthousiaste huizen en wees een dirigent voor mensen met een beperkte veelzijdigheid.
 • Cogito: Aanvankelijk geholpen door CEO, Joshua Devour en, Dr Sandy Pentland, is Cogito mogelijk een van de belangrijkste bekwame voorbeelden van gedragsverandering in overeenstemming met vooruitgang. De energieke stukjes kennis van klanten versterken specialisten die bestaan. De organisatie kan een mix van machine learning en wetenschapsbeoefening om de klantensamenwerking voor telefoniespecialisten te bevorderen. Dit is van toepassing op vele spraakoproepen die stapsgewijs worden gestart.
 • com: Amazon's op waarde gebaseerde AI is iets dat al heel lang in de buurt is, waardoor het kan profiteren van het web. Met zijn berekeningen die elk jaar verder worden verfijnd, is de organisatie enorm geniaal in het anticiperen op precies wat we graag willen kopen afhankelijk van ons online gedrag. Amazon is van plan om items naar ons te verzenden voordat we ons realiseren dat we ze nodig hebben, maar het is nog niet precies aangekomen. Hoe dan ook, het is zeker in zijn vizier.

Conclusie:

Tal van organisaties nemen kunstmatig intelligente innovaties op om de operationele kosten te verminderen, de productiviteit te verhogen, inkomsten te genereren en de klantervaring te verbeteren. Voor de meest opvallende voordelen, moeten organisaties er alles aan doen om de volledige hoeveelheid slimme ontwikkelingen – inclusief machine learning, regelmatige dialectafhandeling en de sky-limiet vanaf daar – in hun procedures en items te integreren. Niettemin kunnen zelfs organisaties die nieuw zijn voor AI, echte voordelen ontvangen. Bij Offshore Software Solutions staan onze ontwikkelaars tot uw beschikking tijdens het ontwikkelingsproces en voorzien u van technologieën die de kracht van kunstmatige intelligentie op tal van niveaus benutten. U kunt onze services hier bekijken www.offshoresoftware.solutions