24-12-2019 2:33 pm Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Een interessante debat tussen Yoshua Bengio en Gary Marcus georganiseerd door “Montreal.AI and Mila – Institut Québécois d’Intelligence Artificielle.”|

 

Tags : , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × drie =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here