19-12-2019 9:31 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Een onderzoeksteam van de School of Electrical Engineering and Computer Science van de Washington State University heeft van DARPA (een afdeling van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten) een subsidie van meer dan een miljoen dollar gekregen om een test op te stellen waarmee de intelligentie van AI-systemen (AI = Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie) kan worden gemeten.

Vroeger waren overwegingen over de intelligentie van AI-systemen vooral theoretisch van aard. De onderzoekers hielden daarbij noch met de werkelijke prestaties in nieuwe, tot dat onbekende omgevingen noch met de complexiteit van de uit te voeren taken rekening. Het onderzoeksteam werkt nu echter aan een concrete test die AI-systemen beoordeelt in afhankelijkheid van de moeilijkheidsgraad van de op te lossen problemen – eigenlijk net zoals dat bij IQ-tests voor mensen gebeurt.

Belangrijk daarbij is het leervermogen in onbekende omgevingen – iets waar mensen in uitmunten. Veel AI-systemen zijn geoptimaliseerd voor zeer beperkte, specialitische taken zoals het herkennen van gezichten en dergelijke. Machines die in nieuwe omgevingen intelligent leren en handelen, vormen nog altijd de heilige graal van het AI-onderzoek. De meting van het prestatievermogen in dergelijke situaties vormt daarom de basis voor de ontwikkeling van meer flexibele systemen, die bijvoorbeeld als assistent-robot mensen bij veel dagelijkse taken kunnen helpen. Interessant daarbij is in hoeverre deze AI-systemen datgene wat ze al geleerd hebben, kunnen overdragen op nieuwe opgaven. Tot dusverre is bijvoorbeeld onduidelijk het leren dammen voor het leren schaken de prestaties bij dat laatste verbetert, of dat een voorgaande training van videospelletjes helpt bij het oplossen van problemen zoals de kubus van Rubik.

De afdeling CASAS (Center of Advanced Studies in Adaptive Systems)  van de WSU houdt zich ook bezig met robotassistenten voor ouderen. Deze zouden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid, gezondheid, mobiliteit en het sociale leven van oudere mensen. In dat opzicht is ook hun website over AIQ inclusief ranglijst.

 

Bron : https://www.elektormagazine.nl/news/iq-test-voor-ai-systemen

Schrijver : https://www.elektormagazine.nl/authors/55/thomas-scherer

Tags : , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier × 5 =

The maximum upload file size: 20 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here