26-12-2019 4:43 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

Computers vervangen misschien een heleboel menselijke banen, maar we denken dat ze nog niet helemaal klaar zijn voor het schrijven van liedjes voor de feestdagen. Een onderzoekswetenschapper trainde haar neurale netwerk op 240 verschillende kerstliederen om te zien wat het kunstmatige intelligentiesysteem zou kunnen leren over het liedje Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ze vroeg wat er na de regel “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” komt en het antwoordde met verschillende vertolkingen, waaronder een die zo begon:

Rudolph de Roodneus Rendier, met zijn rode buik
De Allerheiligste Koning van de hele aarde,
Had een baby met kerstmis, op kerstdag,
Een ware en heilige God, ging naar de aarde,
Met menselijk vlees voor de opoffering…

Onderzoekswetenschapper Janelle Shane vroeg haar neurale netwerk ook om een origineel carol te produceren. De AI leek zich te richten op de commercialiteit van de vakantie, en schreef een liedje over het kopen van een jacht “nu”.

“Ik kan niet zeggen of ze verkeerd begrepen heeft waar kerstliederen over gaan, of dat ze sommige maar al te goed begrepen heeft,” schreef ze dinsdag in een blogpost over haar experiment.

Source: https://www.cnet.com/news/christmas-carols-get-butchered-by-ai/

Tags : , , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − vijf =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here