13-01-2020 12:10 pm Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

 

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een van de voorlopers op het gebied van AI in de gezondheidszorg. Het snel groeiende Responsible AI-team in dit academische ziekenhuis heeft als missie om “de belofte die AI heeft voor de zorg werkelijkheid te maken”, zoals programmamanager Simone Cammel het formuleert.

Praktijk

Cammel: “We willen AI naar de praktijk brengen, en tegelijk meten wat het betekent voor de zorg. Wordt de zorg wel beter van AI? We willen onderzoek en praktijk samenbrengen.” In deze reportage spreken we met Simone Cammel over de manier waarop het LUMC omgaat met AI, en de lessen die ze daarbij hebben geleerd

 

Bron : https://www.rockingrobots.nl/video-lumc-wil-belofte-van-ai-waarmaken/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien − 1 =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here