Administrator

Posted this news 6 months ago

AI: wat zeggen de Nederlandse politieke partijen erover in hun verkiezingsprogramma’s?

Richard Schouw  schreef op hardware.info een artikel over de verschillen tussen de politieke partijen mbt. AI.

De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 staan voor de deur en de wereldwijde ontwikkelingen van het moment vragen daarbij meer dan ooit om bij de tijd te blijven, zeker op het gebied van technologie. Nu inmiddels alle verkiezingsprogramma's beschikbaar zijn, rijst de vraag: hoe positioneren de Nederlandse politieke partijen zich ten opzichte van technologische vooruitgang, en in het bijzonder, AI en algoritmen? Tijd voor een rondje langs de velden dus.

De partijprogramma's staan vol met opmerkingen, aandachts- en standpunten. Als je alle verkiezingsprogramma's er op naslaat zie je duidelijk een verschil: Volt spant de kroon met visie en een heel hoofdstuk over AI, daarna BIJ1, GL-PVDA, D66, NSC, CU, BBB, PvdD, DENK en VVD met in meer en mindere mate een AI visie. CDA en SP reppen een paar keer een kritische nood en PVV, FVD, SGP en JA21 zwijgen AI dood.

De VVD ziet een prominente rol weggelegd voor AI binnen Nederland en Europa en wil dit potentieel maximaal benutten, waarbij zorgvuldigheid en het onderkennen van risico's essentieel zijn. Hierbij streeft de VVD naar internationale samenwerking over het AI-gebruik door bedrijven en overheden. Ze benadrukken het belang van transparantie in data en algoritmegebruik, waarbij burgers controle behouden over hun gegevens. In de natuur- en milieusector pleiten ze voor directe metingen boven modellen, om daadwerkelijke impact te monitoren. In de zorgsector zien ze digitalisering en AI als cruciale tools voor efficiëntie en werkplezier. Tegelijkertijd willen ze online polarisatie en extremisme tegengaan door algoritmen op sociale media aan banden te leggen. De nadruk ligt op daadwerkelijke implementatie boven proeftuinen en pilots, gezien de overtuiging dat technologie al bewezen heeft waardevol te zijn.

Volt ziet in AI-systemen zoals ChatGPT immense kansen voor de samenleving, maar benadrukt dat deze niet blindelings aan de vrije markt overgelaten kunnen worden. De partij pleit voor ethisch AI-beleid op zowel nationaal, Europees als internationaal niveau. Opvallend is hun voorstel om elke inwoner kosteloos een eigen AI-chatbot te geven, gebaseerd op open-source en betrouwbare data. Volt benadrukt het belang van veiligheid en onderwijs: AI-systemen moeten door een onafhankelijke partij als veilig worden bestempeld en schoolkinderen moeten basisonderwijs in AI krijgen, inclusief codering en ethiek. Transparantie staat hoog in het vaandel, met verplichte openbaarmaking van gegevensbronnen door AI-aanbieders. Bovendien zet Volt in op een ondersteunend AI-ecosysteem, met aandacht voor klimaatimpact, en dringt aan op actieve Nederlandse deelname aan internationale samenwerking voor ethische AI.

 

Lees verder https://nl.hardware.info/nieuws/87191/ai-wat-zeggen-de-nederlandse-politieke-partijen-erover-in-hun-verkiezingsprogrammars 

N E D E R L A N D . A I