Antoine Aarts

Posted this news 1 month ago

De European Accessibility Act: Wat Betekent Dit voor Private Organisaties?

Wellicht iets buiten scope van AI maar voor het bedrijfsleven zeer belangrijk. In 2025 treedt de European Accessibility Act (EAA) in werking, een wetgeving die tot doel heeft de toegankelijkheid van digitale diensten voor mensen met een beperking aanzienlijk te verbeteren. Deze wetgeving, voorbereid door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zal een aanzienlijke impact hebben op private organisaties in Nederland. Het doel is om digitale diensten en producten beter toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht hun fysieke of mentale capaciteiten.Wat is de European Accessibility Act?De European Accessibility Act is een belangrijke stap richting inclusie en gelijke toegang tot digitale diensten binnen de Europese Unie. De wetgeving stelt ei... See more
De European Accessibility Act: Wat Betekent Dit voor Private Organisaties?
N E D E R L A N D . A I