Antoine Aarts

Posted this news 8 months ago

Nieuwe AI nieuwsbrief over AI-Act en voorgestelde veranderingen

Volgens Luca Bertuzzi van Euractiv heeft het Spaanse voorzitterschap deze week een document gedeeld ter voorbereiding op de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Commissie over de AI-wet, die op 24 oktober plaatsvinden. Een belangrijk aandachtspunt in het document is de regulering van AI-modellen zonder specifieke doelen - fundament modellen zoals ChatGPT. Het Parlement had dergelijke modellen onderworpen aan een gefaseerde aanpak, een concept dat nu wordt omarmd door de Raad. In hun document introduceert het Spaanse voorzitterschap een mogelijke nieuwe definitie voor fundament modellen en stelt een nieuwe categorie voor, "zeer capabele fundament modellen". Ze schetsen ook een derde categorie voor AI-systemen voor algemene doeleinden die op grote schaal worden gebruikt. Een belangrijk twistpunt is het gebruik van realtime biometrische identificatiesystemen bij wetshandhaving: Europarlementariërs willen een verbod; EU-regeringen geven de voorkeur aan uitzonderingen. Het voorgestelde compromis beperkt de uitzonderingen tot specifieke gevallen zoals het voorkomen van terroristische aanslagen en mensenhandel. Verschillen zijn er ook op het gebied van emotieherkenning, waar het Parlement neigt naar een breed verbod, terwijl de Raad specifieke uitzonderingen voorstelt, met name bij groepscontroles en om veiligheidsredenen. Euractiv meldt dat het Spaanse voorzitterschap ook drie discussienota's heeft gedeeld om de inbreng van de EU-lidstaten over de belangrij... See more
N E D E R L A N D . A I