12-02-2020 5:25 am Gepubliceerd door Nederland.ai Laat uw gedicht achter

President Trump Maandag stelde voor om de federale onderzoeksuitgaven te beperken, behalve op belangrijke gebieden zoals kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie.

De begroting van de troef voor het fiscale jaar dat 1 Oktober begint stelt het besteden van $142.2 miljard in onderzoek en ontwikkeling voor, 9 percenten minder dan in het huidige jaar. Het Witte Huis zegt zijn voorstel 6 percenten meer is dan het vorig jaar verzocht.

Het begrotingsverzoek is iets van de benadering van een gokker van de financiering van Amerikaanse innovatie, die groot op uitgezochte gebieden wedt. “Ik vind het teleurstellend en wat betreft de financiering van fundamenteel onderzoek,” zegt Martijn Rasser, een senior fellow van het Center for a New American Security, een beleidsdenktank in Washington, DC. “We weten gewoon niet waar de volgende doorbraak vandaan zal komen.”

De begroting gaat all-in op AI en kwantum, en stelt voor om de financiering te verdubbelen over de departementen heen, waaronder de National Science Foundation, de National Institutes of Health, het Department of Energy, Darpa, en het DoD’s Joint AI Center.

Tezelfdertijd stelde de voorzitter het snijden van onderzoeksuitgaven in bijna elk wapen van de overheid, met inbegrip van door $424 miljoen bij de Nationale Stichting van de Wetenschap, $4.7 miljard bij de Afdeling van de Defensie, en $3.2 miljard bij het Ministerie van Energie voor.

Rasser zegt het goed is om voorgestelde financiering voor AI en quantumverhoging te zien, aangezien allebei kritieke nieuwe gebieden zijn. Hij is onlangs medeauteur geworden van een rapport waarin wordt gepleit voor substantieel meer overheidsfinanciering voor AI, waarbij hij opmerkt dat de technologie de industrie kan transformeren op de manier waarop de software dat heeft gedaan.

Maar Rasser maakt zich zorgen dat het verminderen van de totale financiering voor fundamenteel onderzoek de vooruitgang en de groei zal ondermijnen, omdat innovaties uit vele gebieden kunnen voortkomen. “Het is gewoon geen goed traject,” zegt hij.

De begroting van de president is een voorstel en zal waarschijnlijk door het Congres worden gewijzigd. Maar het plan geeft een benadering van wetenschappelijk onderzoek aan die prioriteit geeft aan gebieden die worden gezien als cruciaal voor de internationale concurrentie en het militaire voordeel. AI en kwantumtechnologieën hebben aanzienlijke investeringen ontvangen van de grote geopolitieke rivaal van Amerika, China, en beide worden door Peking met spoed in militaire dienst genomen.

AI heeft zich ontpopt als een krachtige technologie, waarbij grote technologiebedrijven miljarden investeren in de ontwikkeling ervan en deze gebruiken om alles te bouwen, van zelfrijdende auto’s tot stemassistenten.

Quantum computing en communicatietechnologieën, gebouwd op de eigenaardige eigenschappen van de kwantumfysica, zijn veel minder bewezen, hoewel ze het potentieel hebben om op een dag een even grote opbrengst te leveren. Een kwantumversie van het internet zou bijvoorbeeld een perfecte beveiliging moeten garanderen, terwijl kwantumcomputers nu onoplosbare problemen met relatief gemak zouden kunnen kraken.

In de tijd dat Trump op kantoor was, zijn AI en kwantumtechnologieën steeds meer aandachtsgebieden geworden. De president lanceerde in februari 2019 het Amerikaanse AI-initiatief, waarin een nationale strategie voor AI-leiderschap werd geschetst. En Trump ondertekende de National Quantum Initiative Act in december 2018, waarmee de financiering voor quantumcomputing en communicatie werd verhoogd.

Vandaag de dag zijn er veel AI-onderzoekers die een grote vraag naar AI hebben en die steeds meer in staat zijn om de financiering door de overheid veilig te stellen. Maar sommigen zijn op hun hoede voor het plan van het Witte Huis.

“Het lijkt op een gemengde zegen”, zegt Subbarao Kambhampati, een AI-professor aan de Arizona State University en een vroegere voorzitter van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence.

Kambhampati merkt op dat de financiële middelen die voor AI zijn toegewezen, gericht lijken te zijn op het aansturen van fundamenteel werk in AI, wat zal helpen om nieuwe vooruitgang te boeken in het veld. “Ik ben blij om financiering te zien voor fundamenteel onderzoek,” zegt hij.

De begroting van de president is een voorstel en zal waarschijnlijk door het Congres worden gewijzigd. Maar het plan geeft een benadering van wetenschappelijk onderzoek aan die prioriteit geeft aan gebieden die worden gezien als cruciaal voor de internationale concurrentie en het militaire voordeel. AI en kwantumtechnologieën hebben aanzienlijke investeringen ontvangen van de grote geopolitieke rivaal van Amerika, China, en beide worden door Peking met spoed in militaire dienst genomen.

AI heeft zich ontpopt als een krachtige technologie, waarbij grote technologiebedrijven miljarden investeren in de ontwikkeling ervan en deze gebruiken om alles te bouwen, van zelfrijdende auto’s tot stemassistenten.

Quantum computing en communicatietechnologieën, gebouwd op de eigenaardige eigenschappen van de kwantumfysica, zijn veel minder bewezen, hoewel ze het potentieel hebben om op een dag een even grote opbrengst te leveren. Een kwantumversie van het internet zou bijvoorbeeld een perfecte beveiliging moeten garanderen, terwijl kwantumcomputers nu onoplosbare problemen met relatief gemak zouden kunnen kraken.

In de tijd dat Trump op kantoor was, zijn AI en kwantumtechnologieën steeds meer aandachtsgebieden geworden. De president lanceerde in februari 2019 het Amerikaanse AI-initiatief, waarin een nationale strategie voor AI-leiderschap werd geschetst. En Trump ondertekende de National Quantum Initiative Act in december 2018, waarmee de financiering voor quantumcomputing en communicatie werd verhoogd.

Vandaag de dag zijn er veel AI-onderzoekers die een grote vraag naar AI hebben en die steeds meer in staat zijn om de financiering door de overheid veilig te stellen. Maar sommigen zijn op hun hoede voor het plan van het Witte Huis.

“Het lijkt op een gemengde zegen”, zegt Subbarao Kambhampati, een AI-professor aan de Arizona State University en een vroegere voorzitter van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence.

Kambhampati merkt op dat de financiële middelen die voor AI zijn toegewezen, gericht lijken te zijn op het aansturen van fundamenteel werk in AI, wat zal helpen om nieuwe vooruitgang te boeken in het veld. “Ik ben blij om financiering te zien voor fundamenteel onderzoek,” zegt hij.

Maar hij waarschuwt dat het snijden in de financiering van andere onderzoeksgebieden niet alleen de vooruitgang op andere gebieden kan ondermijnen, maar ook een domino-effect kan hebben op AI, omdat de vooruitgang vaak afkomstig is van andere gebieden. Onderzoek naar dierlijke hersenen kan bijvoorbeeld inspireren tot nieuwe ontwerpen voor kunstmatige neurale netwerken. “De neurowetenschappen zullen op de langere termijn echt relevant zijn voor AI”, zegt hij.

Kelvin Droegemeier, directeur van het White House Office of Science and Technology Policy, verdedigde de voorgestelde daling van de onderzoeksfinanciering in een oproep met verslaggevers. “President Trump heeft heel duidelijk gemaakt dat investeren in basisonderzoek in een vroeg stadium uiterst belangrijk is en dit budget doet dat,” zei Droegemeier. “Ik denk dat het een zeer verantwoordelijke daad is van President Trump om ervoor te zorgen dat we prioriteit geven aan activiteiten die van groot belang zijn, vooral in relatie tot de grote machtsconcurrentie”.

Dario Gil, directeur van IBM-onderzoek en lid van de President’s Council of Advisors on Science and Technology, stelt dat overheidsinvesteringen in AI een impuls zullen geven aan wetenschappelijke ontdekkingen in het algemeen en daarmee het onderzoek op andere gebieden zullen helpen vooruitgaan. “Het doel is om de ontdekking te versnellen,” zegt hij. “Dat gaat doordringen in elke sector van de economie en de nationale defensie.”

Gil suggereert ook dat, net als het internet ervoor, kwantumcomputers en communicatienetwerken onvoorziene gevolgen kunnen hebben. “We moeten een aanzienlijke versnelling van de investeringen zien, en dit is een zeer goede stap in de richting,” zegt hij.

Hij heeft misschien gelijk, maar het is lastig om de winnaars in onderzoek en innovatie te kiezen. Zoals Rasser zegt: “Met fundamenteel onderzoek weet je nooit wat er gaat gebeuren.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × drie =

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here